راهنمای درخواست تسویه حساب

راهنمای درخواست صدور گواهی موقت دانش آموختگی

راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی

راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1397-1396

بر اساس آیین نامه­های آموزشی ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می­شود. بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه­های مازندران،بررسی درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که در تاریخ­های اعلام شده(13-8 بهمن بر اساس سال ورود) انتخاب واحد ننمایند مشمول پرداخت هزینه خواهد شد.

(کارشناسی: 1،500،000 ریال، کارشناسی ارشد: 3،000،000 ریال و دکتری 5،000،000 ریال)

13-8  بهمن 96

 

انتخاب واحد (اینترنتی)

8 بهمن 96

ورودی‌ 93 و ما قبل

9 بهمن 96

ورودی‌ 94

10 بهمن 96

ورودی‌ 95

11 بهمن 96

ورودی 96

12 و 13 بهمن 96

انتخاب واحد با تاخیر(اینترنتی)

     14  بهمن96

شروع کلاس‌ها

23 و 24 بهمن 96

حذف و اضافه

28 بهمن 96

شروع حذف اضطراری شماره 1

2 خرداد 97

پایان حذف اضطراری شماره 1

1 خرداد 97

شروع ارزیابی کیفیت آموزشی(اینترنتی)

16 خرداد 97

پایان کلاس‌ها

19 خرداد 97

شروع امتحانات

2 تیر 97

پایان امتحانات

19 خرداد 97

شروع ثبت موقت نمرات

9 تیر 97

پایان ثبت موقت نمرات

12 تیر 97

پایان زمان ثبت قطعی نمرات در سیستم آموزشی