فرم ترم تابستان

اطلاعیه ارزشیابی آموزشی و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

اطلاعیه امتحانی دروس معارف اسلامی

اطلاعیه امتحانی دروس عمومی

اطلاعیه برگزاری امتحانات پایان نیم­سال دوم سال تحصیلی 97-96

راهنمای درخواست تسویه حساب

 

راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان عدم مراجعه

 

راهنمای درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان انصرافی

 

راهنماي درخواست صدور گواهی موقت دانش آموختگی

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم 97-96