تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

بر اساس آیین نامه­های آموزشی ثبت نام نکردن دانشجو در هر نیمسال، انصراف از تحصیل محسوب می­شود. بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه­های مازندران، بررسی درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که در  تاریخ­های اعلام شده (24-19 شهریور بر اساس سال ورود)  انتخاب واحد ننمایند مشمول پرداخت هزینه خواهد شد.

(کارشناسی: 1،500،000 ریال، کارشناسی ارشد: 3،000،000 ریال و دکتری 5،000،000 ریال)

24-19 شهریور 1396

 

انتخاب واحد (اینترنتی)

19 شهریور 96

ورودی‌ 93 و ما قبل

20 شهریور 96

ورودی‌ 94  

21 شهریور 96

ورودی‌ 95  

22، 23 و 24 شهریور 96

انتخاب واحد با تاخیر (اینترنتی)  

25 شهریور 96

شروع کلاس‌ها

3 و 4 مهر 96

حذف و اضافه

10 مهر 96

شروع حذف اضطراری شماره 1

29 آذر 96

پایان حذف اضطراری شماره 1

27 آذر 96

شروع ارزیابی کیفیت آموزشی (اینترنتی)

13 دی 96

پایان کلاس‌ها

16 دی 96

شروع امتحانات

27 دی 96

پایان امتحانات

16 دی 96

شروع ثبت موقت نمرات

3 بهمن 96

پایان ثبت موقت نمرات

7 بهمن 96

زمان ثبت قطعی نمرات در سیستم آموزشی